Riječi koje mijenjaju značenje Ovisno o tome da li se prvo pismo kapitalizira su "kapetoni"

Riječi koje mijenjaju značenje Ovisno o tome da li se prvo pismo kapitalizira su "kapetoni"

Postoje neke riječi koje mijenjaju svoje značenje na temelju toga da li je prvo slovo kapitalizirano ili ne. Te su riječi zajednički poznate kao "kapetoni". Ovi kapitonski znakovi su osobito uznemirujući kada se pojavljuju na početku rečenice, budući da nema načina, na temelju samih riječi, reći koje značenje se upućuje. Primjeri ovih uključuju: kolovoz-kolovoz (mjesec vs veličanstven ili časni); Kalorija vs kalorija (1000 kalorija nasuprot 1 kalorija); Mjesec vs. mjesec (prirodni satelit Zemlje prema bilo kojem prirodnom satelitu); Božansko - božansko (povezano s Bogom, a otkrivanje intuicijom ili uvidom); itd

upućivanje

Ostavite Komentar