Počeo je pjevanje kao aktivnost svih muškaraca

Počeo je pjevanje kao aktivnost svih muškaraca

Verzija teksta: Organizirani cheerleading započeo je kao sve muškarci. 2. studenoga 1898., student Johnny Campbell s University of Minnesota, usmjerio je publiku na nogometnu utakmicu u navijaju "Rah, Rah, Rah! Ski-u-mah, Hoo-Rah! Hoo-ura! Univerzitet! Univerzitet! Varsity, Minn-e-So-Tah! ", Što je Campbell bio prvi navijačica. Od tada, Sveučilište u Minnesoti organiziralo je šestoricu muškaraca koji su vodili mnoštvo nogometnih i košarkaških igara, što je zauzvrat dovelo do sveukupne mužjanske bratske zajednice pod nazivom Gamma Sigma. Tek nakon skoro 25 godina kasnije, 1923. godine, ženske navijačice su se uključile u aktivnost. Danas preko 90% svih navijačica su žene.

Ostavite Komentar